EU-kontroll

EU-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll, reguleres av forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy som trådte i kraft 1. juli 2009.

Forskriften beskriver hvilke kjøretøy som skal til kontroll, hvor ofte de skal kontrolleres og når kontrollen må være gjennomført. I tillegg beskriver forskriften hvem som kan utføre kontroller og hva som kreves for å bli godkjent som kontrollorgan. Absolutt bilverksted er godkjent for å utøve EU-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll.

For timebestilling klikk her.